Telefon : 518 359 120

   

Poznání začíná pokusem ...

Hlavní strana Fyzika Elektrostatika
 

Elektrostatika

P9902-5S Elektrostatika DE525-3B Generátor Van de Graaffův DE523-1A Wimshurstova indukční elektřina
Souprava seznamuje žáky s pojmy z oblasti elektrostatiky.
Vodič, nevodič, náboj, funkce elektroskopu, izolant, použití Faradayovy klece ...
 Přístroj se používá jako zdroj vysokého napětí a je velmi často používaným při pokusech z oblasti účinků elektrostatického pole ...


 Přístroj je určen k předvádění pokusů z oblasti elektrostatiky ,,,

DE500-1E Elektroskop podle Kolbeho DE722-1C Coulombmetr ”inno” DE722-1H Statický voltmetr ”inno” 
 Demonstrační měřící přístroj určený na indikaci elektrostatického náboje ...


 Demonstrační měřící přístroj pro měření velmi malých napětí ...
 Demonstrační měřící přístroj pro měření vysokých napětí v elektrostatice ...
MB550-2P Indikátor polarity MB550-1E Zesilovač pro elektroměr Další pŕíslušenství
 Pro indikaci polarity náboje rozsvítěním odpovídajćií světelné diody ...
 Předřazený zesilovač pro zachycení menších nábojů, v kombinaci s měřícím přístrojem s měřícím rozsahom 3V nebo 3mA tvoří jeden elektrometr ...

 Další součástky a zařízení umožňující vykonávat celou řadu níže uvedených pokusů z elektrostatiky ...
Možné pokusy z prvků pro elektrostatiku
 • Oddělení elektrického náboje třením
 • Dva druhy elektrického náboje
 • Indikace druhu náboje
 • Indikace elektrického náboje elektroskopem
 • Neutralizace elektrických nábojů
 • Přenos elektrických nábojů - přenos náboje
 • Model elektroskopu - funkce pláště
 • Elektrostatická influence
 • Oddělení náboje elektrostatickou influencí
 • Wimshurstova indukční elektřina
 • Van de Graaffův generátor – svazek lamel
 • Van de Graaffův generátor - lamelový pás
 • Van de Graaffův generátor – přeskok jisker
 • Kuželový konduktor
 • Van de Graaffův generátor - účinek hrotu
 • Elektrický vítr - účinek hrotu
 • Rozdělení náboje v elektrických vodičích
 • Rozloženi elektrického náboje - Faradayov pohár
 • Rozložení elektrického náboje – Cavendishove polokoule
 • Faradayova klec
 • Sily v homogenním elektrickém poli
 • Mechanizmus vedení v kovech
 • Závislost přenosu náboje od napětí a od počtu nábojů nosičů
 • Deskový kondenzátor - závislost kapacity od vzdálenosti desek
 • Deskový kondenzátor - závislost kapacity od plochy desek
 • Deskový kondenzátor – vliv dielektrika
Ukázky pokusů
 
Hlavní strana
O firmě
Katalogy
Obchod
Zpráva e-mailem
Fyzika
Chemie
Katalogy, ceníky
Kontakty
Katalogy, ceníky
Obchodní podmínky
Servisní informace
Výpis z obchodního rejstříku
Prohlášení o ochraně údajů
Sídlo firmy

Pro zobrazení dokumentů musíte mít nainstalován Adobe Reader